ООО ТОР БЕЗОПАСНОСТЬ 

Киев

Сферы деятельности

Услуги для бизнеса

Я хочу тут работать
×

ООО ТОР БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА» діє на підставі ліцензії МВС України (серія АЕ №642256) і має право надання послуг по охороні колективної, приватної та державної власності на всій території України.

     Ми надаємо послуги по забезпеченню комплексної безпеки бізнесу, які поєднують в собі послуги фізичної охорони та новітні технології з використанням сучасної техніки.

 

ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА»  здійснює і забезпечує:

Економічна безпека

 • Комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки: планування, організація і контроль. Виявлення, діяльності юридичних і фізичних осіб, спрямованої на нанесення економічних збитків.
 • Оцінка підприємницьких ризиків в господарській діяльності при укладенні конкретних угод. Перевірка економічної надійності і стійкості фінансового становища ділових партнерів організації, як діючих, так і потенційних.
 • Аудит, організація і впровадження професійної системи безпеки. Розробка внутрішніх документів для забезпечення вимог до безпеки.
 • Системи своєчасного збору і аналізу інформації про ознаки зовнішніх і внутрішніх загроз економічним інтересам організації, фінансових і матеріальних втрат. Прогноз тенденцій їх розвитку, своєчасне інформування посадових осіб про загрози економічній безпеці.
 • Збір та перевірка даних про фізичних осіб при укладенні різних видів угод про спільну діяльність.
 • Організація і проведення заходів по ліквідації наслідків і мінімізації збитку підприємницької діяльності, незалежно від причини виникнення.
 • Участь в перевірках фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів і філій організації, ефективності використання ними матеріальних і фінансових ресурсів.
 • Участь у проведенні службових розслідувань, що стосуються питань економічної безпеки.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва організації з питань економічної безпеки .
 • Комплексу заходів щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості: організація і проведення.

 Кадрова безпека

 • Виявлення та припинення загроз, що виходять від персоналу: кримінальна діяльність, розголошення комерційної таємниці, незаконне співробітництво з конкурентами, нанесення шкоди інтересам бізнесу, негативні психолого-фізіологічні та морально-етичні прояви.
 • Вивчення обстановки в трудових колективах і взаємин між співробітниками.
 • Визначення лояльності персоналу, виявлення «груп ризику» і розробка заходів щодо нейтралізації їх впливу.
 • Збір і аналіз відомостей про кандидатів на вакантні посади - допомога в прийнятті керівництвом відповідних рішень.
 • Збір та аналіз відомостей про співробітників для прийняття рішень про допуск до конфіденційних документів або до участі у важливих проектах.
 • Проведення психофізіологічних тестувань на поліграфі при прийомі на роботу, визначенні лояльності персоналу, проведенні службових перевірок та інших випадках.
 • Консультування та підготовка персоналу з питань забезпечення безпеки та правил поводження з конфіденційною інформацією.
 • Забезпечення безпеки працівників при виконанні ними трудових обов'язків у разі наявності загрози.

  Послуги Приватного Охоронного Підприємства:

 • підтримку громадського порядок і внутрішнього розпорядку на об’єкті;
 • перевірку стану приміщень і об'єктів, що знаходяться під охороною;
 • організацію патрулювання периметра об’єкту, який ввірений під охорону;
 • організацію чіткого контрольно-перепускного режиму співробітників, відвідувачів та автотранспорту;
 • запобігання несанкціонованому доступу на об’єкт представників фіскальних органів;
 • документальний і фейс-контроль співробітників і відвідувачів;
 • ведення щоденного обліку прибуття і відходу співробітників об’єкту;
 • припинення несанкціонованого винесення документів і майна з об’єкту;
 • припинення спроб несанкціонованого доступу сторонніх осіб;
 • при пожежі на об'єкті - викликати пожежну команду, до її прибуття - вживання заходів до гасіння пожежі;
 • дотримання ділової етики і культури спілкування із співробітниками і відвідувачами підприємства;
 

Послуги з Проектування, Інсталяції і Обслуговування Систем Технічної Безпеки

Наші фахівці швидко і кваліфіковано виконають інсталяцію:

 • Волоконної-оптичної мережі
 • Серверного обладнання
 • Охоронної сигналізації
 • СКУД (система управління контролем доступу)
 • Аналітичного програмного забезпечення.
 

Інформаційна безпека. Захист конфіденційної інформації

 • Розробка і впровадження системи інформаційної безпеки організації.
 • Аналіз захисту конфіденційної інформації, організація і здійснення контролю за станом її збереження.
 • Консультації і надання методичних послуг з питань захисту конфіденційної інформації.
 • Захист об'єктів інформаційної системи.
 • Захист процесів, процедур і програм обробки інформації.
 • Захист каналів зв'язку.
 • Придушення побічних електромагнітних випромінювань.
 • Управління системою захисту.
 

Юридична безпека

 • Забезпечення захищеності інтересів організації при вступі в сферу правових взаємовідносин, протистояння юридичними засобами зовнішнім і внутрішнім загрозам.
 • Аналіз і супровід договірної роботи.
 • Підготовка матеріалів для залучення працівників до адміністративної або кримінальної відповідальності.