Інженер з технічного нагляду (ремонт автошляхів)

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Проектная/Временная работа, полный день

Загальні завдання та обов'язки:
 • знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт;
 • визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції і технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу.
 • забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат, раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість та конкурентоспроможність продукції, що виробляється, робіт та послуг, що надаються, відповідність виробів, що випускаються, чинним державним стандартам, технічним умовам та вимогам технічної етики, а також їх надійність та довговічність;
 • згідно в затвердженими бізнес-планами підприємства на рік та на перспективу керує розробленням заходів щодо реконструкції та модернізації підприємства, запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливого використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці і високої культури виробництва;
 • організовує розроблення і виконання планів упровадження нової техніки і технології, проведення організаційно-технічних заходів, науково-дослідних та експериментальних конструкторських робіт;
 • забезпечує ефективність проектних рішень, своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості продукції в процесі її розроблення і виробництва;
 • здійснює контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог природоохоронних, санітарних органів, а також органів, що здійснюють технічний нагляд;
 • забезпечує своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт тощо);
 • організовує навчання та підвищення кваліфікації працівників і забезпечує постійне вдосконалення підготовки персоналу;
 • здійснює постійний нагляд за технічним станом відремонтованих автомобільних доріг і штучних споруд відповідно до діючих правил ремонту та утримання автомобільних доріг;
 • керує бригадою дорожніх робітників;
 • знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності;
 • керує діяльністю технічних служб підприємства, контролює результати їх роботи, стан трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

Повинен знати:

 • законодавчі та нормативні правові акти, які регламентують виробничо-господарську та фінансово-економічну діяльність підприємства;
 • постанови органів державної влади та місцевого самоврядування, які визначають пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі, організаційно-розпорядчі документи та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності підприємства;
 • профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та бізнес-план підприємства;
 • виробничі потужності підприємства;
 • технологію виробництва продукції підприємства;
 • порядок складання та погодження планів виробничо-господарської діяльності підприємства;
 • ринкові методи господарювання та управління підприємством;
 • порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; вітчизняні і світові науково-технічні досягнення у відповідній галузі виробництва та досвід передових підприємств;
 • економіку та організацію виробництва, праці та управління;
 • основи екологічного законодавства; основи трудового законодавства.

Вимоги:

 • повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з технічного нагляду (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг) II категорії не менше 7 років;
 • знання англійської мови;
 • закордонний паспорт.

Знає та застосовує у діяльності:

 • технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг;
 • технологію виконання ремонтних робіт та можливості використання машин і спеціального устаткування;
 • правила та норми охорони праці, виробничої санітарії й протипожежного захисту;
 • вимоги щодо забезпечення видимості знаків у нічний час.

Умови праці:

 • Повна зайнятість
 • Оплата за результатами співбесіди
 • Корпоративне медичне страхування
 • Відрядження.

Вакансия опубликована 4 марта 2019 в Киеве

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии

Вакансии из других профобластей